Klasuren

Voormiddag van 8.45 uur tot 12.25 uur

Namiddag van 13.50 uur tot 15.30 uur

behalve donderdag dan hervatten we om 13.25 uur

Op woensdag eindigt de school om 12.00 uur.

Er wordt 5 minuten voor tijd gebeld om de lessen tijdig te kunnen beginnen. Mogen we vragen dat de kleuters en de leerlingen stipt aanwezig zouden zijn.

Om 8.30 uur gaan de kinderen zelfstandig naar de klassen.

Vóór 8.30 uur is er geen bewaking voorzien op de speelplaats door leerkrachten van de school.

De kinderen die vóór 8.30 uur naar school komen, moeten naar de opvang.

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kind(eren) te begeleiden tot bij de volwassene die toezicht houdt. Ouders die zich niet houden aan dit punt uit het schoolreglement worden ter verantwoording geroepen.

De kinderen mogen enkel met een schriftelijk attest van de ouders en mits de toestemming van de directie de speelplaats verlaten. Zonder verzoek op papier worden kleuters niet meegegeven met grotere broer of zus uit de lagere school.

Het afhalen van kinderen na schooltijd, is en blijft een bijzonder druk moment in en rond de school. Om de leerkrachten de kans te geven het overzicht over alle leerlingen van de lagere school te bewaren, laten wij geen ouders, grootouders of andere begeleiders toe op de speelplaats. In de kleuterschool vragen we de mensen te wachten aan de voorziene deur. Zo kan het afhalen van de kleuter ordelijk gebeuren.

Wij vragen ouders ook heel duidelijk met hun kinderen en de leerkracht te communiceren indien het normale afhaalritueel om één of andere reden zou wijzigen. De klasagenda in de lagere school of het heen- en weerschrift bij de kleuters zijn hiertoe de meest geschikte kanalen. In geen geval kunnen wij toelaten dat kinderen zonder gedateerde en door de ouders ondertekende schriftelijke toestemming, zelfstandig naar huis gaan.

Gelieve dan ook op het infoblad, begin september, de afhaalwijze zo correct mogelijk te noteren. Hier kan je aanduiden of je kind eventueel zelfstandig naar huis gaat.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x